Inslagbestelling verwerken

Een correcte inslag is cruciaal voor de juiste voorraadaantallen en het verwerken van de bijbehorende bestellingen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om een inslagbestelling te verwerken moet je alle handeling correct uit voeren zowel binnen als buiten LyraWMS. Des te beter de instructies voor de inslagbestelling zijn gevolgd des te sneller en nauwkeuriger je alles ingeslagen zal hebben.


Complete inslagbestelling verwerken

 1. Open de inslagbestelling die hoort bij de zending of scan het identificatielabel op de doos of pallet.

 2. Geef aan hoeveel dozen je hebt ontvangen. Het aantal ontvangen stuks wijzigt automatisch naar het totaal verwachtte aantal stuks.

 3. De status veranderd van Verwacht naar Ontvangen. Als je de voorraad momenteel alleen wilt ontvangen en nog niet verwerken, kan je deze zo laten totdat je klaar bent om deze te verwerken.

 4. Geef vervolgens aan op welke locatie de ontvangen voorraad opgeslagen wordt.

 5. Klik op Compleet om de inslagbestelling af te ronden. De status veranderd nu naar Verwerkt.

Incomplete inslagbestelling verwerken

 1. Open de inslagbestelling die hoort bij de zending of scan het identificatielabel op de doos of pallet.

 2. Geef aan hoeveel dozen je hebt ontvangen. Als het aantal stuks ook niet compleet is, kan je deze ook zelf invullen.

 3. Als blijkt dat je niet alle dozen of stuks hebt ontvangen veranderd de status van Verwacht naar Gedeeltelijk ontvangen. Als je de voorraad momenteel alleen wilt ontvangen en nog niet verwerken, kan je deze zo laten totdat je klaar bent om deze te verwerken.

 4. Geef vervolgens aan op welke locatie de ontvangen voorraad opgeslagen wordt.

 5. Klik op Compleet om de inslagbestelling af te ronden.

 6. De pop-up die tevoorschijn komt vraagt je of je de overige, te verwachten, voorraad wilt laten opsplitsen naar een nieuwe inslagbestelling . Als je denkt ondanks de incomplete inslagbestelling toch alles te hebben ontvangen, kan je de Verschil splitten naar nieuwe inslagbestelling box unchecken.

Ingeslagen voorraad transferen naar locatie

Na het inslaan van de voorraad is deze nog niet toegevoegd aan de locaties en dus nog niet klaar om gebruikt te worden. Bij ieder verplaatsing van voorraad van de ene naar de andere locatie, dient deze eerst bevestigd te worden op de Transfers pagina.

 1. Om dit te doen klik je op Transfers onder Voorraad links in het menu.

 2. Hier zie je een lijst met alle producten met de aantallen die verplaatst worden van locatie naar locatie.

 3. Zodra je de producten daadwerkelijk hebt verplaatst, kan je deze voltooien door de klikken op Compleet. De voorraden zijn nu toegevoegd aan de locaties en klaar om gebruikt te worden.

Statussen van inslagbestellingen

Expected: De inslagbestelling wordt verwacht

PartiallyReceived: De inslagbestelling is gedeeltelijk ontvangen en nog niet verwerkt

Received: De gehele inslagbestelling is ontvangen maar nog niet verwerkt

PartiallyProcessed: De inslagbestelling is gedeeltelijk ontvangen en verwerkt

Processed: De gehele inslagbestelling is ontvangen en verwerkt

Was dit een antwoord op uw vraag?